10 • 11 November 2018

SHOW TIMES

Saturday09:30 – 22:00
Sunday09:30 – 22:00
BUY TICKETSAPPLY FOR A BOOTH

CONTACTS

SHOW INFO

THE ADORA CENTER
431 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh,
Vietnam

Vietnam’s biggest and most professional international tattoo exhibition provides a platform to showcase our country’s rich history and culture through the medium of tattoo art.
The exhibition brings together hundreds of up-and-coming and established local and international artists to share ideas, build future collaborations and, of course, proudly display their artwork to peers and the public.
The Saigon Tattoo Expo also holds performances representing the diversity and colour of the different cultures involved through martial arts demonstrations, dance, a rock concert, tattoo contests and an art exhibition.
We invite you to come and see for yourself the evolution of tattoo culture in Vietnam, which has moved from being seen merely as symbolic of non-mainstream cultures to being recognised as a valuable form of art and culture reflecting individual personal stories, statements, preferences and beliefs.

Nghệ thuật. Văn hóa. Chuyên nghiệp.

  • Saigon Tattoo Expo chuyên nghiệp tại Việt Nam là nền tảng để giới thiệu lịch sử và văn hóa phong phú của nước ta thông qua nghệ thuật xăm hình.
  • Tattoo Expo hội tụ hàng trăm nghệ sĩ xăm mình trong và ngoài nước để chia sẻ ý tưởng, xây dựng mối quan hệ hợp tác trong tương lai và tất nhiên,đây cũng là một cơ hội để tự hào giới thiệu tác phẩm nghệ thuật của họ đến giới chuyên môn nói riêng và đại chúng nói chung.
  • Saigon Tattoo Expo cũng là nơi tập hợp tất cả sự đa dạng và phong phú của các nền văn hóa khác nhau thông qua những tiết mục biểu diễn võ thuật, vũ đạo và rockshow. Để các bạn có thể đến và trải nghiệm sự phát triển của văn hóa xăm mình tại Việt Nam, từ đó để hình thành biểu tượng cho nền văn hóa xăm mình tại Việt Nam và được công nhận như một loại hình nghệ thuật và văn hóa có giá trị thể hiện những câu chuyện cá nhân, cá tính, sở thích và niềm tin.

OFFICIAL TRAILER


COMPETITION

DAY 1

CATEGORY 1 – BEST IN SMALL PIECE (BLACK & GREY)
Size: Maximum of A4 Size & Below

CATEGORY 2 – BEST IN ORNAMENTAL, MAORI, MANDALA, GEOMETRIC & DOTWORK
Size: Minimum of A5 Size & Above

CATEGORY 3 – BEST IN REALISM (BLACK & GREY)
Size: Minimum of Palm Size & Above

  • FK IRONS tattoo machines
  • Radiant Colors

CATEGORY 4 – BEST IN LEG/ARM SLEEVE (BLACK & GREY)
Size: At least 3/4 of Leg/Arm

CATEGORY 5 – BEST IN BIG PIECE (BLACK & GREY)
Size: Full Back/Front or Bodysuit

CATEGORY 6 – BEST OF THE DAY
Size: Any size
2 winners will be chosen
Only tattoos done on the day

DAY 2

CATEGORY 1 – BEST IN SMALL PIECE (COLOUR)
Size: Maximum of A4 Size & Below

CATEGORY 2 – BEST IN BIG PIECE (COLOUR)
Size: Full Back/Front or Bodysuit

CATEGORY 3 – BEST IN ORIENTAL
Size: Any size

CATEGORY 4 – BEST IN TRADITIONAL
Size: Minimum of Palm Size & Above

CATEGORY 5 – BEST IN REALISM (COLOUR)
Size: Minimum of Palm Size & Above

CATEGORY 6 – BEST OF THE DAY
Size: Any size
2 winners will be chosen
Only tattoos done on the day

CATEGORY 7 – BEST OF THE SHOW
The winners of “Best of the Day” categories, automatically make it into this category.
Other entering tattoo pieces must be done at the show and take at least 2 days to complete.

Saigon Tattoo Expo 10 November 2018

Saigon Tattoo Expo 10 November 2018

CONTEST JUDGES

Saigon Tattoo Expo 10 November 2018

Saigon Tattoo Expo 10 November 2018

FEATURED TATTOO ARTISTS

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Saigon Tattoo Expo 10 November 2018
Hãy cùng gặp Việt Mỹ ở 🔥 Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 vào ngày 10,11 tháng 11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ( 02 Hồ Xuân Hương, Quận 3, Tp.HCM ) Liên hệ mua vé ngay 👉🏻 http://tattooexpo.com.vn 〰️〰️〰️ See Viet My at 🔥Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 on November 10th,11th at Ho Xuan Huong Stadium ( 02 Ho Xuan Huong, District 3, HCMC, Vietnam ) Buy your tickets now at http://tattooexpo.com.vn #saigontattooexpo #saigontattooexpo2018 #tattoovietnam
Hãy cùng gặp Huy Thien ở 🔥 Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 vào ngày 10,11 tháng 11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ( 02 Hồ Xuân Hương, Quận 3, Tp.HCM ) Liên hệ mua vé ngay 👉🏻 http://tattooexpo.com.vn 〰️〰️〰️ See Huy Thien at 🔥Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 on November 10th,11th at Ho Xuan Huong Stadium ( 02 Ho Xuan Huong, District 3, HCMC, Vietnam ) Buy your tickets now at http://tattooexpo.com.vn #saigontattooexpo #saigontattooexpo2018 #tattoovietnam
Hãy cùng gặp Vũ Art ở 🔥 Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 vào ngày 10,11 tháng 11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ( 02 Hồ Xuân Hương, Quận 3, Tp.HCM ) Liên hệ mua vé ngay 👉🏻 http://tattooexpo.com.vn 〰️〰️〰️ See Vu Art at 🔥Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 on November 10th,11th at Ho Xuan Huong Stadium ( 02 Ho Xuan Huong, District 3, HCMC, Vietnam ) Buy your tickets now at http://tattooexpo.com.vn #saigontattooexpo #saigontattooexpo2018 #tattoovietnam
Hãy cùng gặp Giang Tran ở 🔥 Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 vào ngày 10,11 tháng 11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ( 02 Hồ Xuân Hương, Quận 3, Tp.HCM ) Liên hệ mua vé ngay 👉🏻 http://tattooexpo.com.vn 〰️〰️〰️ See Giang Tran at 🔥Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 on November 10th,11th at Ho Xuan Huong Stadium ( 02 Ho Xuan Huong, District 3, HCMC, Vietnam ) Buy your tickets now at http://tattooexpo.com.vn #saigontattooexpo #saigontattooexpo2018 #tattoovietnam
Hãy cùng gặp Minh Izanami ở 🔥 Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 vào ngày 10,11 tháng 11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ( 02 Hồ Xuân Hương, Quận 3, Tp.HCM ) Liên hệ mua vé ngay 👉🏻 http://tattooexpo.com.vn 〰️〰️〰️ See Minh Izanami at 🔥Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 on November 10th,11th at Ho Xuan Huong Stadium ( 02 Ho Xuan Huong, District 3, HCMC, Vietnam ) Buy your tickets now at http://tattooexpo.com.vn #saigontattooexpo #saigontattooexpo2018 #tattoovietnam
Hãy cùng gặp Nguyễn Hữu Thành ở 🔥 Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 vào ngày 10,11 tháng 11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ( 02 Hồ Xuân Hương, Quận 3, Tp.HCM ) Liên hệ mua vé ngay 👉🏻 http://tattooexpo.com.vn 〰️〰️〰️ See Nguyen Huu Thanh at 🔥Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 on November 10th,11th at Ho Xuan Huong Stadium ( 02 Ho Xuan Huong, District 3, HCMC, Vietnam ) Buy your tickets now at http://tattooexpo.com.vn #saigontattooexpo #saigontattooexpo2018 #tattoovietnam
Hãy cùng gặp Hậu Nguyễn ở 🔥 Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 vào ngày 10,11 tháng 11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ( 02 Hồ Xuân Hương, Quận 3, Tp.HCM ) Liên hệ mua vé ngay 👉🏻 http://tattooexpo.com.vn 〰️〰️〰️ See Hau Nguyen at 🔥Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 on November 10th,11th at Ho Xuan Huong Stadium ( 02 Ho Xuan Huong, District 3, HCMC, Vietnam ) Buy your tickets now at http://tattooexpo.com.vn #saigontattooexpo #saigontattooexpo2018 #tattoovietnam
Hãy cùng gặp Nguyễn Thái Sơn ở 🔥 Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 vào ngày 10,11 tháng 11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ( 02 Hồ Xuân Hương, Quận 3, Tp.HCM ) Liên hệ mua vé ngay 👉🏻 http://tattooexpo.com.vn 〰️〰️〰️ See Nguyen Thai Son at 🔥Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 on November 10th,11th at Ho Xuan Huong Stadium ( 02 Ho Xuan Huong, District 3, HCMC, Vietnam ) Buy your tickets now at http://tattooexpo.com.vn #saigontattooexpo #saigontattooexpo2018 #tattoovietnam
Hãy cùng gặp Bambi ở 🔥 Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 vào ngày 10,11 tháng 11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ( 02 Hồ Xuân Hương, Quận 3, Tp.HCM ) Liên hệ mua vé ngay 👉🏻 http://tattooexpo.com.vn 〰️〰️〰️ See Bambi at 🔥Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 on November 10th,11th at Ho Xuan Huong Stadium ( 02 Ho Xuan Huong, District 3, HCMC, Vietnam ) Buy your tickets now at http://tattooexpo.com.vn #saigontattooexpo #saigontattooexpo2018 #tattoovietnam
Hãy cùng gặp Dũng Trần ở 🔥 Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 vào ngày 10,11 tháng 11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ( 02 Hồ Xuân Hương, Quận 3, Tp.HCM ) Liên hệ mua vé ngay 👉🏻 http://tattooexpo.com.vn 〰️〰️〰️ See Dung Tran at 🔥Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 on November 10th,11th at Ho Xuan Huong Stadium ( 02 Ho Xuan Huong, District 3, HCMC, Vietnam ) Buy your tickets now at http://tattooexpo.com.vn #saigontattooexpo #saigontattooexpo2018 #tattoovietnam
Hãy cùng gặp Puch Nguyễn ở 🔥 Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 vào ngày 10,11 tháng 11 tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương ( 02 Hồ Xuân Hương, Quận 3, Tp.HCM ) Liên hệ mua vé ngay 👉🏻 http://tattooexpo.com.vn 〰️〰️〰️ See Puch Nguyen at 🔥Saigon Tattoo Expo 2018 🔥 on November 10th,11th at Ho Xuan Huong Stadium ( 02 Ho Xuan Huong, District 3, HCMC, Vietnam ) Buy your tickets now at http://tattooexpo.com.vn #saigontattooexpo #saigontattooexpo2018 #tattoovietnam
Load More